mentorschap

Waarom een mentor?

Een mentor is er voor mensen die, al dan niet tijdelijk, niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en zorgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor Alzheimer patienten, mensen met een verstandelijke beperking of mensen die kampen met een verslaving of een psychiatrische stoornis.

Een mentor helpt mensen bij het nemen van beslissingen, ter bescherming van zichzelf of ter bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Deze besluiten kunnen bijvoorbeeld gaan over hun verzorging, verpleging, behandeling en/ of begeleiding. Mentorschap is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

Waarom een professioneel mentor?

Professioneel mentorschap is voor mij een logisch vervolg op mijn jarenlange ervaring en vele bijscholingen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Als beroepskracht moet ik voldoen aan de kwaliteitseisen die jaarlijks door de overheid worden gesteld en gecontroleerd. Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging voor professioneel mentoren.;

Meer informatie over de kwaliteitseisen is te vinden op de site van nbpm.

 

taken van de mentor

  • De mentor houdt contact met de cliënt en adviseert en ondersteunt bij het nemen van een beslissing.
  • De mentor is aanspreekpunt voor medewerkers van de zorginstelling en ondertekent het zorgplan namens de cliënt, wanneer de cliënt hiertoe niet in staat is.
  • De mentor overlegt regelmatig met zorgverleners en neemt actief deel aan een zorgplan bespreking.
  • De mentor neemt initiatief tot het samenwerken aan de best mogelijke invulling van de zorg van en voor de cliënt.
  • De mentor is des gewenst gesprekspartner voor familie en netwerk.
  • De mentor legt jaarlijks schriftelijke verantwoording af aan de kantonrechter.

 

Contact opnemen

Contact opnemen kan via het contactformulier
of neem telefonisch contact op.

Wendie Knies
Tel: 06 - 15 37 66 86